How to be a Photographer


Post the Facebook status update, “What’s a good, relatively inexpensive camera for an amateur photographer? Budget’s ~$700.” Tweet your status update, then field both sets of replies. Go buy the recommended camera, download Photoshop, and take a ton of close up photographs of everything from faces to cigarette butts. Upload them to your laptop and make everything extremely high contrast with Photoshop. Start a Tumblr and Flickr and post all modified photographs on each. Change your Twitter bio to include “Photographer.”

@BenjaminHorbowy

Posted using BlogPress from my iPad

Location:Parrott Dr,San Mateo,United States

Advertisements

Keys Collective (Polish)


Barran KEY Love

Keys Collective Postępuj zgodnie z @BarranKeyLove twitter blogger wordpress tumblr livejournal myopera Blog # zostanie wysłany do 5 serwisów społecznościowych na raz wybuch auto, które mogą być retweeted. Artykuł Beta przedstawione wpłynęło ponad 3500 kliknięć 1 dzień. Korzystanie z wielu aplikacji, strony internetowej staje się bardziej aktywne i przeszukiwać. – Wysłany używając # BlogPress # iPad

– Posted using BlogPress from my iPad

Location:Parrott Dr,San Mateo,United States